MultiRáció
English Magyar

Információtechnológiai kutatások


Általános célú modellező-elemző eszköz táblázatkezelő alkalmazásokhoz

GOP-1.3.1-11/A-2011-0186 azonosítójú projekt
Általános célú modellező-elemző eszköz táblázatkezelő alkalmazásokhoz

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

A projekt alapadatai:

 • A projekt összköltsége: 158 617 850,-Ft
 • A támogatás összege: 71 378 032,-Ft
 • A projekt kezdete: 2012.04.02.
 • A projekt befejezése: 2013.12.30.

A MultiRáció Kft. az Európai Unió támogatásával Szegeden fejleszti ki az általános célú modellező-elemző eszközt táblázatkezelő alkalmazásokhoz, az EuroOffice Modellert.

A MultiRáció Kft. 71 378 032 forint uniós támogatást nyert a „Piacorientált kutatásfejlesztési tevékenység támogatása” című pályázati kiíráson az Új Széchenyi Terv Gazdasági Operatív Programjának (GOP) keretében. A támogatási szerződés száma: GOP-1.3.1-11/A-2011-0186

Az 158 617 850 forintos összköltségvetést meghaladó kutatásfejlesztési projekt 2012.04.02-án kezdődik és másfél évig tart. Közel 10 kutató-fejlesztő szakember vesz részt benne.

A projekt 9 munkavállalói pozíció megtartását és további 1 új munkahely kialakítását biztosítja.


FP7 pályázat - Közös kutatás a nyílt forráskódú szolgáltatások terén (CRODS)

Az Európai Unió által az informatikai kutatások és fejlesztések támogatására kiírt FP7-ICT-2013-10 pályázatra a Multiráció Kft. által kezdeményezett nemzetközi konzorcium "Collaborative Research On Open Document Services" címmel projekt tervet és javaslatot nyújtott be.

A projekt célja egy olyan nyílt szabvány és szoftver-technológia kutatása és fejlesztése, amely lehetővé teszi az OpenDocument Format nyílt dokumentum formátumot alkalmazó dokumentumszerkesztő és menedzselő szolgáltatások kollaboratív, azaz valós idejű együttmőködést nyújtó használatát.

A konzorcium résztvevői a következők voltak:

 • Multiráció Kft. (Magyarország)
 • Reginális Információs és Fejlesztő Tudásközpont Kft. (Magyarország)
 • Stichting Centrum voor Wiskunde en Informatica (Hollandia)
 • KO Gmbh (Németország)
 • Vingnes DA (Norvégia)
 • Stichting NLNet (Hollandia)
 • Szegedi Tudományegyetem (Magyarország)
 • Fundación Centro Naciaonal de Referencia de las Technológias de la Información y la Comunicación Basada Enfuentes Abiertas(Spanyolország)

A pályázatra a bírálóbizottság a támogatási küszöbértéket meghaladó pontot adott, így a pályázat bejutott a második körbe.

A pályázat elkészítéséhez és menedzseléséhez a Multiráció Kft. a Kutatási és Technológiai Innovációs Alaptól 2 108 685 Ft támogatást kapott (projekt azonosító: EU_KP_12-1-2013-0021). A pályázatról és a kapott támogatásról sajtóközleményt adtunk ki. A kutatási témát bemutattuk a 2013 április 25-i CW Üzleti Vacsorán (video), valamint az Open Source 2013 konferencián is (video1, video2).


A nyílt dokumentum formátum lehetőségei

GOP-1.1.1-11-2011-0006 azonosítójú projekt
A Nyílt Dokumentum Formátum európai bázisú alkalmazáscsomagjának kifejlesztése újszerű szoftverminőség-biztosítási, csoportmunka és mobiltechnológiák alkalmazásával

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

A projekt alapadatai:

 • A projekt összköltsége: 503 480 285,-Ft
 • A támogatás összege: 370 010 391,-Ft
 • A projekt kezdete: 2012.01.02.
 • A projekt várható befejezése: 2014.05.31.

A dokumentumszerkesztés több ezer éves történetében egyedülálló helyzet alakult ki az elmúlt két évtizedben. Az elektronikus dokumentumok tömegesen a Microsoft egyedi, nem szabványos formátumában készülnek. Ennek hátterében az elektronikus dokumentumok írásának és felhasználók közötti cseréjének függőségei állnak. A kormányzati szektor által használt elektronikus formátum meghatározó szerepet tölt be a gazdaság szereplői által használt formátum vonatkozásában is. Mivel a Microsoftnak a számítógépek operációs rendszerei piacán kialakult monopolhelyzete miatt a kormányzati szektor ún. nagyvállalati licensz szerződés keretében a Microsoft irodai alkalmazását szerezte be, a felhasználók közötti függőségek által a Microsoft az irodai alkalmazások piacán is kvázi monopol helyzetbe került. Az így kialakult helyzet sérti a dokumentumok hosszú távú megőrizhetőségét, biztonságát, a dokumentum tulajdonosának hozzáférési jogait és gátolja a versenyt és innovációt az irodai szoftverek piacán.

Ez a felismerés szülte meg a 2006-ban ISO szabvánnyá vált Nyílt Dokumentumformátumot (ODF), amelynek legsikeresebb megvalósítása az OpenOffice.org (OOo) nyílt forráskódú irodai alkalmazás.

Az elmúlt évek legjelentősebb hazai eredményeként létrejött a MultiRáció, SZTE, ELTE és BMGE együttműködéséből az egykori OpenOffice fejlesztő társasággal összemérhető professzionális ODF / OOo fejlesztői bázis. Az ODF alkalmazások együttműködését vizsgáló, a holland kormány kezdeményezésére létrejött ODF Plugfest fórum tagjai úgy látják, jelenleg a MultiRáció OOo alapú megoldása, az EuroOffice veheti át az OOo európai továbbvitelét.

A pályázat elsődleges célja tehát az EuroOffice új verziójának kifejlesztése és kiadása elsősorban az európai igényeknek megfelelően, de úgy, hogy a világpiacon is jelentős erőt képviseljen. Ennek eléréséhez számos, versenyelőnyt teremtő tevékenységet tervezünk:

 • Az ODF szabvány egységesítése. Az összes ODF-re építő irodai alkalmazás (globális) érdeke a szabvány egységesítése, mivel így nyílik lehetőség a jelenlegi Microsoft dominancia leküzdésére.
 • Kifejlesztjük az EuroOffice tablet alapú változatát, amely új piaci területet nyit meg az EuroOffice számára.
 • Felhő alapú, csoportmunkát támogató funkciókat fejlesztünk ki, melyek eddig csak különálló projekt menedzsment és dokumentumkezelő szoftverekben voltak elérhetőek (változáskövetés, verziózás, stb.)
 • Innovatív, szoftverminőségi tulajdonságokat azonosító, vizualizáló és riportáló prototípus eszközt fejlesztünk ki. Ennek alkalmazása az EuroOffice fejlesztése során biztosítani fogja annak magas minőségét, mely döntő jelentőségű a termék európai és világpiacon való elterjedésében.
 • Növeljük az EuroOffice ergonómiáját és használhatóságát a piaci pozíció erősítése érdekében.
A fejlesztésben a németországi OpenOffice csapat programozói is részt vesznek, így biztosítjuk az EuroOffice kiadásának teljes körűségét és minőségét, és szavatoljuk a termék megfelelő piaci súlyát is a felhasználói közösség felé.

 

Adaptív szoftvertechnológiák

KMOP-1.1.1-08/1-2008-0019-azonosítójú projekt
Piacorientált kutatás-fejlesztési tevékenység a MultiRáció Kft.-nél

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

A projekt fő célja egy olyan intelligens szoftverfejlesztési környezet kialakítása, amely alkalmas OpenOffice modulok készítésére, valamint ezen környezet fejlesztése, a már meglévő adaptív alkalmazásoknak az OpenOffice új extension modelljéhez igazítása és új bővítmények létrehozása során. A projekt eredményeként szorosabbra lehet fűzni a számítógép és ember "kapcsolatot". A rendszer képes a számítógép-felhasználói szokások automatikus elemzésére és azonnali visszacsatolására, másrészt a nagyobb, több felhasználót érintő statisztikus analízis alapján a további szoftverfejlesztés elősegítésével lehetőséget teremt arra, hogy a számítógépes alkalmazások (például irodai programok) alkalmazkodni tudjanak a felhasználók igényeihez, szokásaihoz.

Az intelligens szoftverfejlesztői környezetet kialakítása során az OpenOffice-ra esett a választásunk, mivel a forráskód nyilvánosan hozzáférhető, de a későbbiek során természetesen más fejlesztői környezetekre is adaptálható lesz.

A projekt konkrét céljai a következők:

 • Egy intelligens szoftverfejlesztési környezet létrehozása;
 • A már korábban megszerzett tudás transzfere az OpenOffice extension modelljére az adaptív szoftverek tekintetében;
 • Piacképes szoftverkönyvtár prototípusának előállítása;
 • Konkrét alkalmazás legalább 9 pythonos interfésszel bíró extension esetén, ezekből legalább 5 fizetős.

A projekt eredményei a következők:

 • Egy intelligens szoftverfejlesztési környezet, amely alkalmas OpenOffice modulok fejlesztésére
 • OpenOffice.org kódbázis hozzáillesztés a korábbi tudás alapján az adaptív könyvtárhoz (ez SGPL-es);
 • Pythonos interface az adaptív felületekhez (eladható)
 • Integrált, megnövelt használati értékű extension-ok;
 • A technológia és tudás népszerűsítése konferenciákon, diplomamunkások, doktoranduszok bevonása a kutatómunkába.
 • Felhasználói igényekhez automatikusan alkalmazkodó szoftverek

Az intelligens, bővítményfejlesztő szoftverkörnyezet kialakítása során, az eddigi tapasztalatok alapján megtervezésre kerülnek az adaptív extension-fejlesztő környezet specifikációi, és a projekt végére elkészül a béta verzió. Az eredményként létrejött verziót teszteljük komponensenként, illetve éles extension-fejlesztésben is. A szoftverkörnyezet limitált tulajdonságú próbaverzióját nyilvánossá tesszük az OpenOffice fejlesztők számára tesztelésre, és az eredményekről beszámolunk szakmai rendezvényeken.

A kutatás beindítása során a Multiráció és az ELTE elemzi az OpenOffice extension struktúráját és megtervezik az extensionok adaptív bővítésének módszerét, illetve finomítjuk az intelligens szoftverfejlesztési környezet főbb paramétereit, alkalmazási szempontjait. .Az eredmény az OpenOffice konferencián bemutatásra kerül.

Adaptív extensionok létrehozása és az adaptív bővítményfejlesztő szoftverkörnyezet prototípus szintű kifejlesztése valósul meg ezután. A kifejlesztett környezet segítségével legalább 9 extension hozunk létre. További feladatunk még a tapasztalatok alapján a szoftverfejlesztési környezet véglegesítése, illetve a 4 demo bővítmény elérhetővé tétele a fejlesztő közösség számára és népszerűsítése szakmai rendezvényeken.

 

Szoftverminőség-biztosítás

A Nemzeti Technológia Program keretében: Szoftverminőség-biztosítási szolgáltatás-csomag kidolgozása a nyílt dokumentumformátum alkalmazásaira
A projekt azonosítója: TECH_08_A2-SZOMIN08
Konzorciumvezető: MultiRáció Kft.
Projektvezető: Dr. Banai Miklós

A konzorcium tagjai:
1. MultiRáció Kft.
2. Polygon Kft. (az IBM üzleti partnere)
3. Sun Microsystems Magyarország Kft., 2010-ig, utána Oracle Magyarország Kft.
4. Szegedi Tudományegyetem (SZTE)
5. Eötvös Lóránd Tudományegyetem (ELTE)
6. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME)

Napjainkban több, mint egy milliárd személyi számítógépet használnak a világon. Ez a szám néhány éven belül megduplázódik. Az írás, számítás átkerült a számítógépekre, és a mobil kommunikációs eszközök hasonlóan rohamos elterjedésével, az utóbbi eszközökre is. A szoftveripar a tudásalapú gazdaság egyik fő ágává vált. Az USA gazdaságán belül a nemzeti össztermék mintegy 25%-át ma már a szoftveripar adja. A szoftverek használatának széles körű elterjedése azok üzembiztos működését a szoftvergyártás központi kérdéseinek egyikévé tette. Üzembiztos működést csak magas minőségű szoftverekkel lehet elérni. Így a szoftverminőség-biztosítás a szoftverfejlesztés és gyártás részévé, egyre fontosabb összetevőjévé vált. Az elektronikus dokumentum szerkesztés általános elterjedésével a különböző felhasználók által előállított dokumentumok egymás közötti kicserélése és további feldolgozása központi kérdéssé tette a felhasználók dokumentumainak egymással való kompatibilitását, a dokumentum szerkesztők interoperabilitását. Ennek a problémának az első átfogó megoldását az OASIS-ba szerveződött meghatározó gyártók és felhasználók Nyílt dokumentum formátum - Open Document Format (ODF) fájlformátuma szolgáltatta. Az ODF 2006 vége óta ISO szabvány. Alkalmazását az EU támogatja, az intézményközi dokumentumcsere egyik kötelező formátumává teszi, több ország (pl. Hollandia, Franciaország, Dél-Afrika, Brazília, stb.) törvényileg is előírta már alkalmazását, legutóbb a NATO vette fel a kötelezően alkalmazandó dokumentum formátumai közé. A formátumot az irodai alkalmazások piacán domináns szerepet betöltő MS Office is támogatja a 2009-ben megjelent verziójában.

A felhasználók igényeinek minél teljesebb kiszolgálásához a szoftveripar meghatározó globális cégei, mint az IBM és a SUN Microsystems, rugalmas, kollaboratív fejlesztésre, a független szoftverfejlesztő cégek hatékony bekapcsolódására lehetőséget adó technológiák alkalmazására törekszenek. A szolgáltatás orientált szoftver architektúra (SOA) kezdeményezésével az IBM volt az úttörő ebbe az irányba. Gyorsan követte ezt az irányt pl. a SUN is, így az OpenOffice.org (OOo) SOA alapokra helyezett UNO modelljével is. Az irodai alkalmazások területén 2006-ban az OASIS szervezet az ODF-fel olyan szabványos fájl-formátumot hívott életre, amely a 100%-osan együttműködő alkalmazások megjelenését teszi lehetővé. Ezekhez a megoldásokhoz új funkcionális többletet adó programokkal, add-on komponensekkel, bővítményekkel csatlakozhatnak független szoftverfejlesztő társaságok. Az ODF formátum gyors elterjedése a formátumot natív módon megvalósító alkalmazások üzembiztos működését és költséghatékony fejlesztését, karbantartást teszi szükségessé.

Jelen munkaterv a versenyképes ipar témán belül az informatikai megoldások tématerületre koncentrál. Az érintett K+F terület: a desktop, a szerver, a mobil és telekommunikációs világ szoftvereszközeire forráskód minőségmonitorozó eszköz és szolgáltatás fejlesztés forráskód- és folyamat metrikák és hatáselemzés segítségével, teljessé téve azt az ISO 9126 és CMMI szerinti minősítési séma kidolgozásával. A projekt előzményét az SZTE és a MultiRáció az OpenOffice.org forráskódjának ellenőrzésére és javítására sikeresen lezárt, OpenOffice++ nevű szoftverminőség biztosítási projektje adja (http://oopp.multiracio.com/). A kidolgozott monitoringrendszert használják az Open.Office.org/StarOffice fejlesztői részlegénél Hamburgban. Célunk e rendszer továbbfejlesztése kiegészítésekkel és bővítéssel főleg ODF formátumú dokumentumokat készítő szoftveralkalmazásokra. Továbbá a mobil technológiák és környezet, ill. az Erlang nyelv bekapcsolásával a szolgáltatás csomag kínálatának bővítése. Egyik fő célja tehát a projektnek a gyorsan terjedő, ISO szabványú Nyílt Dokumentum Formátum alkalmazásaihoz minőségbiztosító szolgáltatáscsomag kidolgozása. Ilyen alkalmazások példaként: OpenOffice.org és származékai, így Sun StarOffice, IBM Lotus Symphony, MultiRáció EuroOffice 2008, 2010 és ezekhez kapcsolódó add-on komponensek, bővítmények.

Ezen ODF alkalmazások gyors piaci terjedését mutatja, hogy a Sun Microsystems adatai szerint néhány év alatt az OpenOffice.org és StarOffice felhasználók száma 100 millióra nőt a világon. Különösen gyors a bővülés a Csendes óceáni térségben beleértve Japánt és a világ legnépesebb országát, Kínát is. Ebben a térségben a robbanásszerű igénybővülés a StarOffice új, a térség speciális igényeihez illesztett változatának, a StarSuite-nek az elkészítését tette szükségessé. Eközben az OpenOffice.org letöltésszáma elérte a heti 2 milliót. Az IBM, a Sun Microsystems, a Novell vállalaton belül már átállt vagy folyamatban van az átállás ODF alkalmazásra, ami önmagában több százezer felhasználót jelent szerte a világon. Az IBM 2009-ben vitte piacra saját ODF alkalmazását, az OpenOffice.org alapú Lotus Symphony 1.0-at, amelynek támogatását felhasználói szám alapú támogatásvásárlással vehetik igénybe a vállalati felhasználók a világvezető informatikai vállalatától. 2009 nyárán Brazília az intézményközi dokumentumcserében előírta az ODF formátum használatát, amely a több százezer közintézményi felhasználón túl automatikusan maga után vonja az ODF alkalmazások szétterjedését a 170 milliós ország piaci felhasználóinak körében is. A MultiRáció az OpenOffice.org-al és a StarOffice-al együttműködő, 2007 végén, 2008 elején megjelent globális add-on bővítményeit az években több, mint 1.5 millió felhasználó töltötte le a világ országaiból. Fontos megjegyezni, hogy nem zárult még le az a versenyfutás, amely az egymással összekapcsolt rendszerek közötti adatcserét szabályozó protokollok, szabványos formátumok között zajlik. A pályázatban megfogalmazott célok biztosítják a vezető dokumentum szabvány használhatóságának terjedését. A szoftverfejlesztők által elfogadott szolgáltatás alapú architektúrák fejlődése még az első lépéseknél tart. Az adatcsere kompatíbilitása a kulcsa a független gyártók által készített eljárások használatának. Ez egyszerre érdeke a nagy szoftver gyártóknak és a kiegészítő, feldolgozó programot készítő kisebb szoftver vállalkozásoknak egyaránt

A kidolgozandó minőségbiztosító szolgáltatáscsomag az ODF alkalmazások minőségbiztosítása mellett más, tetszőleges jellegű szoftverekre is könnyedén adaptálható lesz. Ennek köszönhetően a hazai és a nemzetközi szoftveripar legtöbb szegmense lefedhetővé válik az értékesítés során.

A megfelelőséget és a szoftver minőséget jelző, monitorozó szolgáltatások versenyébe kíván belépni a konzorcium. Az a szolgáltatás érhet majd el piaci sikert, amely időben, a fejlődési folyamatokkal összhangban már rendelkezésre áll. A vezető szerep elérésében kritikus faktor az, hogy az elemző-értékelő-monitorozó szolgáltatás mögött álló módszerek milyen mélységű tudományos eredményekre, folyamatosan fejlesztett színvonalra építhetnek.

A projekt másik fő célja: mobil és telekommunikációs környezetben alkalmazható szoftver minőségbiztosító eszköz és szolgáltatás-fejlesztés, továbbá dokumentum cserénél XML (ODF) verifikáció.

Az utóbbi években dinamikusan terjed az Erlang funkcionális programozási nyelv használata világszerte. Csak 2008 első félévében közel 41 ezer felhasználó töltötte le az Erlang futtatókörnyezet valamelyik verzióját. Komoly ipari alkalmazások készültek és készülnek ezen a nyelven, az Ericssonon kívül több cég is Erlangot használ, például a brit T-Mobile, a Motorola, az Erlang Training and Consulting a telekommunikációs szoftverekhez, a svéd Kreditor az elektronikus fizetéshez, a Quviq pedig szoftvertesztelő eszköz előállításához. Az utóbbi években megnőtt az igény a mobil telekommunikáció területén a refaktoráló eszközök iránt. Egy felmérés alapján a megkérdezett Erlang fejlesztők 20%-a hallott már az ELTE-n az Ericsson támogatásával fejlesztett RefactorErlről, illetve 5%-a használja is a prototípust.

A projekt fő eredménye az ODF alkalmazások mobil környezettel bővített üzembiztos működésének, költséghatékony fejlesztésének az elősegítése és ezen keresztül ezen alkalmazások gyors piaci terjedésének segítése lesz.

A konzorcium résztvevői joggal számíthatnak arra, hogy eddigi eredményeik és a pályázat során egy összefogott projekt során tervezett célok elérésével versenyképes szolgáltatási környezetet alapoznak meg és így egy gyorsan fejlődő szolgáltatási piacra el tudják juttatni a résztevő egyetemek kutatóinak szellemi eredményeit.

A projekt hét feladatra oszlik:

1. feladat: Monitorozó rendszer komponenseinek adaptálása és integrálása

A jelenlegi minőségmonitorozó rendszer C/C++, Java és C# programozási nyelveken íródott szoftverek monitorozására szolgál. Ebben a feladatban kiterjesztjük a monitorozandó szoftverek körét Python, C/C++, Java és C# nyelven íródott szoftverekre, ezzel a Python nyelven íródott szoftvereket is képesek leszünk analizálni, így az OpenOffice.org minden jelentősebb bővítményét le fogjuk tudni fedni. Az első feladat eredménye egy jól kialakított, teljes körű szoftvercsomag, melyet folyamatosan monitorozunk. A platformok körében helyet kapnak hagyományos desktop, nagygépes és mobil környezetek is, ezzel megalapozva a hibakeresést-javítást és teljes körű szoftvermegoldások hatékonyabbá tételét.

2. feladat: Hatásanalízis módszerek kutatása, adaptálása és továbbfejlesztése

Célunk, hogy a feladat eredményeként egy valós környezetben, ipari méretű rendszerekre - mint amilyen az OpenOffice.org és származékai - is alkalmazható, elsősorban költségbecslés és tesztelés alkalmazási területeken használható hatásanalizáló szoftvereszközzel bővítsük a minőségbiztosító csomagunkat. Szintén célunk az imperatív és objektum orientált nyelvekre már bevált hatásanalízis átültetése funkcionális nyelvekre, elsősorban az Erlang nyelvre koncentrálva.

3. feladat: Kódminőség javítása

A feladat végterméke a kibővített monitorozó rendszer, amely adatot szolgáltat a hibajavításhoz. Az eredmény a minőségmutatók által is kimutathatóan magasabb minőségű szoftvercsomag.

4. feladat: Folyamat és termék alapú szoftverminősítés kidolgozása ODF alkalmazásokra és mobil környezetekre

A feladat a termék alapú szoftverminősítés kidolgozása, belső metrikák esetén a kódelemzés eredményeire támaszkodva, külső metrikák meghatározásával pedig ISO 9126 szerinti minőségbiztosítási séma megalkotása. Szintén ebben a tevékenységben ODF alkalmazásához minőségbiztosítási szolgáltatások kerülnek kialakításra a CMMI modell alapján, az ebben a környezetben működő folyamatok meghatározásával és a CMMI modell követelményeihez való illesztésükkel. A tevékenység eredménye olyan minőségi profil-halmaz lesz, amely az ODF alkalmazások és mobil környezet sajátosságai szerint mutatja meg a szoftverek megfelelő minőségének mutatóit és paramétereit. Ezek a minőségi profilok a gyakorlatban felhasználhatóak az ilyen típusú alkalmazások minőségének vizsgálatára, esetleg az ilyen alkalmazások minősítésére is.

5. feladat: ODF dokumentumok kezelése mobil platformokon

A projekt céljai között szerepel az ODF kis erőforrás igényű kezelésének lehetővé tétele. Ehhez szükséges a formátum mobil platformokra történő egyszerűsítése. Ennek során két különböző (bár rokon) dokumentumformátumhoz jutunk, így feladatunk a két formátum közti mindkétirányú konverzió is. Miután az ODF különböző XML dokumentumokban tárolja le a tartalmat, a formázásokat, a metaadatokat és a dokumentumra vonatkozó szerkesztőbeállításokat, az XML dokumentumokat validáló sémagyűjtemények átjárhatóságát biztosító szoftver elkészítésében gondolkodunk. Mivel mobil platformon nem csupán a megjelenítés a célunk, hanem az erőforrásokhoz mért szerkesztési lehetőségek megvalósítása is, lehetővé kell tenni a szöveg egyszerű átszerkesztését, részdokumentumok kiválasztását ill. egy dokumentumba integrálását..

6. feladat: Validálás felhasználói környezetekben

A kódminőség javítását, illetve a javított kódú komponensek valós környezetben történő tesztelését valós validálási környezetben fogja elvégezni. A valós környezet egy teljeskörű felhasználói környezetet jelent, melyben vállalati szintű szoftverrendszer fut. Az eredményeket a kódjavításon és az életciklus-menedzsmenten keresztül központilag visszavezetjük a szoftverkomponensekbe, hogy a minőségi változás felhasználásra gyakorolt hatását validálhassuk.

7. feladat: ODF dokumentumok kezelése SOA környezetben és integrációja vállalati szolgáltatásbusz (ESB) segítségével

Az ODF dokumentumformátum egy szabványos, XML szintaktika alapján leírt adatstruktúra, amely teljes mértékben alkalmas a gépi feldolgozásra, automatizált folyamatokon keresztül. A szolgáltatásközpontú (SOA) környezetek, a SOA alapú alkalmazásfejlesztési megközelítés és ennek konkrét szolgáltatásbusz implementációi napjaink egyik legdinamikusabban fejlődő és legperspektivikusabb területei az üzleti informatikai világnak, ráadásul ezen rendszerek alapértelmezett üzenetformátumai ugyancsak XML alapúak. Adódik az igény, hogy kapcsoljuk össze a kialakult vagy kialakulóban lévő (és nagyon sok esetben szabványos, sőt nyílt forrású megoldásokban elérhető) SOA implementációkat kész, konkrét ODF alapú alkalmazásokkal és vizsgáljuk meg az összekapcsolás technológiai lehetőségeit konkrét (lehetőleg nyílt forrású) megoldások esetében.

NFU LIPSZ InfoPólus ODF MultiRáció Home Page