MultiRáció
English Magyar

Gazdasági idősorok elemzése

Vízfogyasztás- és vízértékesítés elôrejelzését végzô célprogram kifejlesztése a Fővárosi Vízmuvek számára

A Fővárosi Vízmuvek Rt. a főváros és néhány környező agglomerációs településen biztosítja a közüzemi vezetékes ivóvizellátást. Napi, heti üzemi szinten a vízellátás biztonságát garantálni tudja, a fogyasztás és termelés szétosztás egyensúlyát fenn tudja tartani.

Ugyanakkor hosszabb távra kitekintve, üzleti tervek és ezen belül szükségessé váló fejlesztések, beruházások meghatározására és valószínu ütemezésére elengedhetetlennek tartotta egy vízértékesítést előrejelző modellező program rendszer kifejlesztését.

A kifejlesztett előrejelző modell alapja az, hogy a vizértékesítési adatok idősorainak áttekintése után külső adatok idősoraival összefüggést keresve ez utóbbiak ismert előrejelzéseiből visszakövetkeztessünk a vízértékesítésre a meghatározott kapcsolat alkalmazásával 5, esetleg 10 évre előre, illetve a rendelkezésre álló külső adatok idősorai előrejelzései hosszának függvényében.

Ennek megfelelően a kutatási, fejlesztési tevékenységünk a következőkre terjedt ki:

  • Külső és belső paraméterek és adatsorok vizsgálata,
  • Kapcsolatok meghatározása és modellalkotás,
  • A modell számítástechnikai, PC-n futó programjának megalkotása,
  • A program telepítése és rövid oktatása,
  • Kezdő szimuláció, első értékesítési prognózis számszeru elvégzése.
A fejlesztés eredménye: magyarázó változókat alkalmazó idősorelemző célprogram elkészítése.

A célprogram a vízfogyasztás éves, havi és rétegzett alakulását jelzi előre, támogatja alternatívák készítését. Ezt a feladatot az alábbi feltételek figyelembe vételével végzi el:

  • Olyan adatbázissal rendelkezik, amely alkalmas inputja mind statisztikai, mind informatikai szempontból a modellépítés, prognózis készítés valamint az un. gördülő tervezés feladatai elvégzésének.
  • A mindenkori aktuális időpontra megbizhatóan, a nemzetközi matematikai-statisztikai idősorelemző standardok követésével végzi az előrejelzést, valamint a gördülő tervezés követelményeinek megfelelően a folyamatos felülvizsgálatot.
  • Lehetőséget ad az előrejelzések bizonytalanságát figyelembe véve alternatívák, szcenáriók kidolgozására.
  • A gördülő tervezés követelményeinek eleget téve rendszerszeruen biztosítja az idősorok rendszeres meghosszabításából következő folyamatos felülvizsgálat lehetőségét, a modell jóságának ellenőrzését.
NFU LIPSZ InfoPólus ODF MultiRáció Home Page