MultiRáció
English Magyar

Gazdasági modellezés

A MultiRáció alapítói és több meghatározó munkatársa jelentős matematikai modellezési szakismerettel rendelkezik. Ezek a munkatársak tudományos tevékenységük során mind macro- mind micro ökonometriai modellezéssel foglalkoztak. Ez tette lehetővé, hogy a társaság gazdasági modellezési tevékenységeket vállalhasson és azokat sikerrel teljesítse.

Így például a Pénzügyminisztérium számára világbanki program keretében társaságunk költségvetés tervezési információs rendszert tervezett és készített el 1997-ben. Ebben mind idősor elemzésre, modellezésre, mind dinamikus macro ökonometriai modellezésre épülő megoldásokat alkalmaztak. Az előbbi modelleket a költségvetés bevételi és kiadási oldalának előrejelzéséhez, tervezéséhez, az utóbbit pedig a gazdaság egészének és azon belül rövidtávú viselkedésének, trendjeinek szimulálására.

A gazdasági modellezés területén született további megoldásainkból néhány:

  • Magyarország megyéire és a fővárosra a népesség gazdasági aktivitásának (foglalkoztatottak, munkanélküliek, nem aktívak) évközi alakulást leíró magyarázó változókat használó strukturált idősor-modellek.
  • Magyarország idősoros munkaügyi adatainak szezonális viselkedését leíró idősor-modellek meghatározása. A munkaügyi adatok mind területi, mind életkor, végzettség, stb. bontásait tartalmazó több száz idősor viselkedését un. ARIMA vagy strukturált idősor-modellekkel írjuk le, az egyes idősorokhoz illesztett modellalakok előrejelző képességét használva választási kritériumként.
  • Budapest agglomerációs területén a vízfogyasztás alakulását területi vagy fogyasztó típus szerinti bontásban leíró, a múltbeli adatok idősoros vizsgálatával megalkotott modellek.
  • Műsorszóró társaság  számára várható előfizetői létszám meghatározására un. keresztmetszeti modellek alkotása a műsorszóró láthatósági térképei, a látható területet magába foglaló terület népesség adatai és műsorfogyasztói szokásokból származó fogyasztói profilok alapján.
NFU LIPSZ InfoPólus ODF MultiRáció Home Page